Olympische Opening(en)

Ofwel: hoe je een blik sporters opentrekt :-)
Of: een blikje opendoen over de Olympische spelen ... olympischeopening


Illustratie: Marina


0 ,20135 reacties: