Van datavissen naar datavizzen


Voor de VOGIN-IP lezing 2016 op 3 maart j.l. verzorgden Bianca Kramer en ikzelf de introductie workshop 'Geef je data een verhaal: data visualisaties zonder programmeerervaring'. Altijd leuk, samenwerken met Bianca!

Het eerste uur ging op aan het aanwakkeren van de datageletterdheid. In het tweede uur werkten we met vrij beschikbare #dataviz tools. 

Om een goede ontwerper van data visualisaties te worden, is het zaak bestaande visualisaties te kunnen lezen en beoordelen. Dat deden we aan de hand van een visualisatie waarin de leeftijd van Denzel Washington tijdens één van zijn vele films wordt afgezet tegen de leeftijd van zijn tegenspeelsters. Hieronder zie je hoe verschillende deelnemers deze visualisatie beoordeelden. Hoe je een dataviz beoordeelt is niet objectief. Dat hangt naast de kenmerken van het design ook af van je interesse ín en kennis ván het onderwerp (en zelfs van je stemming op dat moment).   
Vervolgens lieten we onze cursisten zelf een data visualisatie schetsen van een eenvoudige dataset. Gewoon met potlood en papier. Dat leidde tot 16 verschillende visualisaties van dezelfde dataset. Toch kon elke dataset gecategoriseerd worden.

Sommigen gebruikten ook smarties ;-) 


Na deze oefening, gingen de cursisten aan de slag met twee tools: Carto.db en Silk. 

Al met al een echte workshop, waar de cursisten enthousiast aan het werk gingen om te ontdekken dat er zelfs in twee uur al heel veel mogelijk is. En .. voor de thuisvizzers: 
de gehele workshop is goed na te doen door de aanwijzingen in de slides te volgen.  

#justdoit

Marina 

0 ,20135 reacties: